Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2020

Dzisiaj, w tym trudnym, ale pięknym wielkanocnym czasie,czasie nadziei, odrodzenia i wiary, życzę Ci, aby każdy wydany na Ciebie wyrok, każda nałożona niesprawiedliwie etykieta nie raniły Cię, bo sam będziesz potrafil  dostrzec swoją wartość.Abyś potrafił znaleźć siłę, która nie kończy się na pierwszym napotkanym kamieniu. Abyś na swojej drodze spotykał ówczesnych Szymonów, ludzi którzy zawsze będąc na wyciągnięcie ręki pomogą i nie odwrócą się. Abyś potrafił nie tylko dawać dobro, ale również je przyjmować. Abyś wierzył, nie tylko w Boga, ale również w siebie. Abyś nie był dzisiejszą wersją Judasza i nie potrafił odsprzedać siebie za kilka sekund złudnego szczęścia.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak

April 09 2020

3501 488a 500

mushroomsandmoss:

airyairyquitecontrary:

fimbry:

sedgery:

fimbry:

fimbry:

Waking up to the best little boy on the planet.

@cheedho

Right here

that’s not better

He heard that

how did you get the candle inside

This is a god in the body of a cat. I don’t know which god, but I respect and adore him.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted

April 08 2020

0357 c031
Flóra Borsi
Reposted fromhrafn hrafn
0359 2fb8
Sara Shakeel
Reposted fromhrafn hrafn
0851 daac 500
Marta Bevacqua
Reposted fromhrafn hrafn
0888 ce8b 500
Reposted fromhrafn hrafn

April 07 2020

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

April 06 2020

Reposted fromshakeme shakeme

April 05 2020

7133 7186 500
beeple_crap
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
7664 5d98 500
Black Cat - Jeremy Hush
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
4430 06bd 500

woodelf68:

vintageeveryday:

Woman sitting with her pet cheetah having tea at Bois de Boulogne Cafe, Paris, France, 1932. Photographed by Alfred Eisenstaedt/LIFE.

As one does.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted

April 03 2020

5602 627e 500

met-egyptian-art:

Ball of thread, Metropolitan Museum of Art: Egyptian Art


Rogers Fund and Edward S. Harkness Gift, 1922 Metropolitan Museum of Art, New York, NY
Medium: Linen, wool

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/568360

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted

April 01 2020

Zachowaj bezpieczny odstęp
Reposted frompffft pffft
1251 01f1 500
Rebeca Cygnus
Reposted fromhrafn hrafn
7436 1935 500

awwww-cute:

I recently purchased a Kitten. This is how I found him when I came home

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted

March 31 2020

March 30 2020

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl